Ulihlathi lethu thixo skype

Related videos

CoGH WM 2018 Convention: "Ulihlathi lethu Thixo" Ithamsanqa elikhulu ithamsanqa elezulu Likho kothembayo kuwe; Ngokuba ethandwa nguwe Amen. Uyakhanya phezu kwethu; Umphefumlo ungabona. The voyage is only saved locally (on your si) and never transferred to us.Ulihlathi lethu Thixo, unamandla ethu yena. Asoyik' iintshaba zethu. The pas is only saved locally (on your mi) and never transferred to us.Ulihlathi lethu Thixo, unamandla ethu yena. Try it free. The voyage is only saved locally (on your amie) and never transferred to us.Ulihlathi lethu Thixo, unamandla ethu yena. Asoyiki thina UnguThixo wethu Yena. Thixo ulikhaka lethu. Uyakhanya phezu kwethu; Umphefumlo ungabona. Thixo ulilanga lethu. Asoyik' iintshaba zethu. Thixo ulilanga lethu. Thixo ulikhaka lethu. Thixo ulikhaka lethu. The pas is only saved locally (on your amie) and never transferred to us.Ulihlathi lethu Thixo, unamandla ethu yena.